+5999 - 737 9222

info@probista.com

Jonge Kinderen: Vroegtijdige Begeleiding

 

Pro Bista telt een tiental zeer jonge cliënten in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar. Zij worden intensief ondersteund. Ouders kunnen bij de stichting terecht voor vragen en advies en worden, wanneer nodig, begeleid in het accepteren van de visuele handicap van hun kind. Jonge kinderen worden eerst zorgvuldig geobserveerd. Daarna wordt er, samen met hun ouders, een behandelplan opgesteld.

Met behulp van wekelijkse vroegbegeleidingsessies, onder leiding van een ervaren ergotherapeut, wordt vervolgens systematisch aandacht besteed aan de ontwikkeling van hun visie, groffe en fijne motoriek, cognitieve en auditieve vermogens. Zo krijgen jonge kinderen met een visuele beperking al jong vertrouwen in zichzelf en wordt hun zelfredzaamheid gestimuleerd.

 
 
Download hier de procedure Jeugdafdeling
 

Jeugd en Jongvolwassenen: Aanvullende Begeleiding

Pro Bista telt ruim 30 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 25 jaar, die intensief worden begeleid. Met behulp van de jeugdafdeling wordt hun hulpvraag geinventariseerd. Daarna wordt er samen met ouders en kind een behandelplan bepaald. Alle schoolgaande jongeren krijgen van Pro Bista ambulante onderwijskundige begeleiding, training en revalidatie als aanvulling op het reguliere en speciale onderwijs.

Ook worden jongeren ondersteund bij de diepere acceptatie van hun handicap. Zij kunnen vertrouwelijk bij Pro Bista jongerenbegeleiders terecht met vragen over hun oogziektes, problemen op school, met hun ouders en in hun vriendenkring. Met allerlei jeugdactiviteiten wordt doelbewust gewerkt aan hun empowerment, ontwikkeling en integratie onder ziende leeftijdgenootjes.

 

 

 

Sharinuska Vrutaal, cliënt

‘Op school studeer ik voor kok en af en toe werk ik ook als model’
Sharinoeshka gaat graag naar feestjes, net als ieder ander meisje van 18 jaar. Door een oogaandoening heeft ze nauwelijks zicht. Ze laat zich nergens door beperken en is overal voor in. Op Feffik, een school voor vakonderwijs, studeert ze voor kok en loopt ze stage in het schoolrestaurant. Af en toe werkt ze ook als model. Met haar vriend gaat ze graag uit dansen of eten bij Kentucky Fried Chicken en op Pro Bista volgt ze computer- en blindtyples.

Werkenden: Ondersteuning en Advies

Een aantal Pro Bista cliënten verricht betaald werk buitenshuis. Aan deze groep en hun werkgevers biedt de stichting informatie, begeleiding en advies. Met extra training en aanpassingen van de werkplek, de apparatuur, de werktijden en functiebeschrijvingen kunnen veel visueel gehandicapten plezierig en productief aan het werk blijven wat henzelf, maar ook hun organisaties ten goede komt.

Ook ondersteunt Pro Bista cliënten die graag (weer) aan de slag willen met het zoeken naar werkervarings- en stageplekken en creëert zij deze plekken ook intern. Momenteel staan meerdere projectvoorstellen voor innovatieve opleidings- en werkgelegenheidsprojecten in de steigers en werkt de stichting succesvol met persoonlijke jobcoaches, die cliënten weer stapsgewijs naar werk toe leiden.

Ouderen: Gezelligheid en Lotgenotencontact

Veel mensen verliezen op latere leeftijd hun zicht, bijvoorbeeld door erfelijke oogziekten of suikerziekte. Vaak komen zij via familieleden, huisartsen en de ouderenzorg bij Pro Bista terecht. Ouderen vormen de grootse clientengroep van Pro Bista. Met begeleiding, training en revalidatie helpt de stichting hen zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk te zijn wat tegelijkertijd hun familie ontlast.
Bij Pro Bista genieten ouderen van de gezelligheid en uitwisseling met lotgenoten en deelname aan talrijke sociale, culturele en recreatieve activiteiten, zoals een happy hour, zwemmen, voetbal, wandelen, handwerken, computeren en de vele feestjes en uitjes die worden georganiseerd.

 

 

 

Familie en Vrienden: Informatie en Tips

 
Pro Bista is er niet alleen voor haar cliënten, maar ook voor hun familie en vrienden. Deze groep kan bij de stichting terecht voor informatie, tips en advies over hoe zij het beste om kunnen gaan met hun blinde of slechtziende familielid of vriend. Familie en vrienden zijn ook zeer  welkom bij de vele gemengde activiteiten die de stichting organiseert.
Via de afdeling maatschappelijk werk kunnen ouders, familieleden en vrienden ook beroep doen op sociaal emotionele steun of deelnemen aan praatgroepen met lotgenoten wat acceptatie en kennis vergroot. Veel familieleden en vrienden worden ook vrijwilligers bij Pro Bista en blijven zo nauw betrokken bij hun visueel beperkte familielid of vriend.
 
 

Scholen en Leerkrachten: Bezoek en Advies

Curacao kent geen aparte blinden- en slechtziendenschool of door de overheid georganiseerde onderwijskundige begeleidingsdienst voor deze specifieke leerlingengroep. Pro Bista springt wel in dit gat en helpt visueel beperkte leerlingen te integreren binnen hun school door begeleiding aan leerling en docent.
De stichting bezoekt scholen, geeft docenten informatie en tips en stuurt, wanneer nodig, zelfs vrijwilligers mee in de klas. Voor geintereseerde docenten organiseert de stichting rondleidingen en brailleles en helpt zij met het aanpassen, vergroten en en brailleren van lesmateriaal. Docenten krijgen, met toestemming, ook inzicht in het behandelplan van Pro Bista leerlingen voor een beter beeld.

 

 

 

Organisaties en Individuen: Voorlichting en Advies

 
Organisaties en individuen die meer willen weten over blinden en slechtzienden kunnen altijd bij Pro Bista terecht. De stichting organiseert voorlichtingssessies, rondleidingen en voorziet geinteresseerden van informatie en advies.Ook geeft zij aan hoe belangstellenden Pro Bista financieel kunnen steunen met giften in geld of natura, donaties of adoptie van een specifiek project.
 
Organisaties die zelf blinden of slechtzienden in dienst hebben of als doelgroep bedienen, zoals de overheid, bejaarden- en ziekhuizen, krijgen bij Pro Bista informatie over hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan en advies over trainingen en hulpmiddelen die daarbij van pas komen. Daarnaast helpt de stichting studenten en wetenschappers graag aan materiaal voor werkstukken en onderzoek.