Cliënten

Revalidatie: Professioneel en uitgebreid

Revalidatie, een kernproduct van Pro Bista, richt zich op het zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk maken van Pro Bista cliënten en hun (her) integratie in de maatschappij. Ervaren ergotherapeuten en vrijwilligers onderzoeken wat iedere cliënt kan en hoe alledaagse handelingen en activiteiten in ieders vertrouwde leefomgeving op een eigen (aangepaste) wijze kunnen worden uitgevoerd.

Met individuele behandelplannen wordt hier vervolgens stapsgewijs aan gewerkt. Met trainingen op het gebied van zelfredzaamheid, oriëntatie, mobiliteit en zintuigengebruik, blijken de meeste cliënten in hun werk-, school- en thuisomgeving tot verrassend veel in staat, zeker wanneer dit gepaard gaat met braille- en computerlessen en het juiste hulpmiddelengebruik.

Hulpmiddelendepotadvies: Modern en Hoogwaardig

Pro Bista adviseert cliënten over de talrijke moderne hulpmiddelen die er tegenwoordig zijn en onderzoekt welke middelen het meest geschikt zijn voor haar cliëntengroep. Zij verwijst door naar betrouwbare aanbieders, helpt met het invullen van aanvragen voor dure hulpmiddelen bij zorgverzekeraars en beschikt bovendien ook zelf over een hulpmiddelenvoorraad voor test en eventueel verhuur.

Top ↑

Werkenden: Ondersteuning en Advies

Een aantal Pro Bista cliënten verricht betaald werk buitenshuis. Aan deze groep en hun werkgevers biedt de stichting: informatie, begeleiding en advies. Met extra training en aanpassingen van de werkplek, de apparatuur, de werktijden en functiebeschrijvingen kunnen veel visueel beperkten plezierig en productief aan het werk blijven wat henzelf, maar ook hun organisaties ten goede komt.

Ook ondersteunt Pro Bista cliënten die graag (weer) aan de slag willen met het samen zoeken naar werkervarings- en stageplekken en creëert zij deze plekken ook intern. Momenteel staan meerdere projectvoorstellen voor innovatieve opleidings- en werkgelegenheidsprojecten in de steigers en werkt de stichting succesvol met persoonlijke jobcoaches, die cliënten weer stapsgewijs naar werk toe leiden.

Top ↑

Computercentrum: Omgaan met technologie

‘Smartphones’, ’tablets’, ‘PC/laptops’ met hun bijbehorende software en apps zijn voor mensen met een visuele beperking vaak onmisbaar voor het onderhouden van contacten, zelfstandig reizen, Sociale interactie, ‘entertainment’ en doen van bankzaken.
Om met deze hulpmiddelen te leren omgaan is gerichte ICT-ondersteuning nodig.

Dit is mogelijk omdat Pro Bista beschikt over een modern computercentrum en computerdeskundigen, waar cliënten advies kunnen vragen en cursus kunnen volgen. Deze cursussen, die op Pro Bista, maar ook thuis of op het werk plaatsvinden, zijn erg in trek. De computerkennis wordt door zowel jonge als oudere cliënten goed gebruikt op school, in het werk.

Met moderne hulpmiddelen, zoals een braille leesregel, spraakprogramma’s en ‘Smartphone/Tablet apps’, is het voor blinden en slechtzienden mogelijk om zelfstandig met computers en smartphone/tablet’s te werken. Deze hulpmiddelen kunnen ook door Pro Bista thuis en op het werk worden geïnstalleerd, waardoor cliënten langer kunnen blijven werken en eenvoudigen goedkoop contact houden met vrienden en familie overzee.

Top ↑

Sociaal Recreatief: Gezelligheid en Lotgenotencontact

De afdeling Sociaal Recreatief  is belast met het organiseren, coordineren en uitvoeren van activiteiten ter bevordering van de (re) socialisatie, activering en revalidatie van het client.

Binnen het begeleidingstraject wordt gekeken naar de beperkingen die de cliënten ondervindt, om zelfstandig aan zijn/haar dagelijkse activiteiten deel te nemen, zoals: recreatie, socialisatie, culturele en sociale activiteiten.

De cliënt kan verschillende trayecten volgen:

Bijvoorbeeld:

  • Groepsactiviteiten: o.a. Handenarbeid, Domino
  • Groepsgesprekken: o.a. Actualiteit, Lezing

Daarnaast is de sfeer erg gezellig en is er veel ruimte voor het maken van nieuwe contacten met lotgenoten.

Top ↑

Jeugdafdeling

Pro Bista telt ruim 33 jeugdigen in de leeftijd van 0 t/m 25 jaar. Hun hulpvraag wordt geïnventariseerd en daarna wordt er samen met ouders en kind een behandelplan bepaald.

Begeleiding is een belangrijk deel van het revalidatieproces. Pro Bista kinderen, jongeren en hun families ontvangen indien nodig, vroeg begeleiding, onderwijskundige begeleiding en gezinsbegeleiding en kunnen meedoen aantal allerlei sociale activiteiten zoals praatgroepen, vakantieplan, feestelijke sinterklaas-, kerst–en nieuwjaarsvieringen.

Vroeg begeleiding

Pro Bista begeleid haar zeer jonge cliënten in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar door middel van vroeg begeleiding. Ouders kunnen bij de stichting terecht voor vragen en advies en worden, wanneer nodig, begeleid in het accepteren van de visuele beperking van hun kind. Jonge kinderen worden eerst zorgvuldig geobserveerd. Daarna wordt er, samen met hun ouders, een behandelplan opgesteld.

Met behulp van wekelijkse vroeg begeleiding sessies, wordt vervolgens systematisch aandacht besteed aan de ontwikkeling van hun visie, grove en fijne motoriek, cognitieve en auditieve vermogens. Zo krijgen jonge kinderen met een visuele beperking al jong vertrouwen in zichzelf en wordt hun zelfredzaamheid gestimuleerd.

Individuele begeleiding

De cliënten van 7 t/m 25 jaar krijgen individuele begeleiding. Dit kunnen verschillende activiteiten zijn, hangt af van de hulpvraag en de behoefte van de cliënt. Enkele voorbeelden zijn: braille cursus, sociaal emotionele begeleiding, opvoedingsondersteuning, AOB, schoolmaterialen aanpassen en orientatie & mobiliteit.

Sociaal Emotionele Begeleiding

Jongeren worden ondersteund bij de diepere acceptatie van hun beperking. Zij kunnen vertrouwelijk bij Pro Bista terecht met vragen over hun oogziektes, problemen op school, met hun ouders en in hun vriendenkring. Met allerlei jeugdactiviteiten wordt doelbewust gewerkt aan hun empowerment, ontwikkeling en integratie onder ziende leeftijdgenootjes.

Aob: Ambulant onderwijskundige begeleiding

Schoolgaande jongeren die het nodig hebben, krijgen van Pro Bista ambulante onderwijskundige begeleiding, training en revalidatie als aanvulling op het reguliere en speciale onderwijs. Curaçao kent geen aparte blinden- en slechtziendenschool of door de overheid georganiseerde onderwijskundige begeleidingsdienst voor deze specifieke leerlingengroep. Pro Bista helpt visueel beperkte leerlingen te integreren binnen hun school door begeleiding aan leerling, klasgenoten en docent.

De Aob’er bezoekt scholen, geeft docenten informatie en tips en zit, wanneer nodig, zelfs mee in de klas. Voor geïnteresseerde docenten organiseert de stichting trainingen en rondleidingen en helpt met het aanpassen, vergroten en brailleren van lesmateriaal. Docenten krijgen, met toestemming, ook inzicht in het behandelplan van Pro Bista leerlingen voor een beter beeld.

Top ↑

Speeltuin: Kleurrijk en Veilig

Op Pro Bista kunnen blinde en slechtziende kinderen zich heerlijk uitleven. Sinds 2008 bezit de stichting, dankzij een donatie van de Samenwerkende Fondsen, een prachtige speeltuin. De moderne felgekleurde houten toestellen en zachte ondergrond zijn zeer geschikt en veilig voor de jonge doelgroep en worden graag gebruikt voor vrij spel, vakantieplan, educatieve activiteiten en om de (motorische) ontwikkeling van jonge kinderen scherp te observeren en te stimuleren.

Studio & Bibliotheek: Uitgebreid en Meertalig, Klein en Geavanceerd

Pro Bista beschikt over een moderne en toegankelijke bibliotheek genaamd “Lesa Tòg”(Toch Lezen) met meer dan 712 geregistreerde titels. Boeken zijn verkrijgbaar in brailleschrift, grote letters en CD’s. In lijn met de nieuwe technologische ontwikkelingen introduceert de stichting nu ook boeken digitaal in de DAISY formaat om het leesplezier en de kennis van haar doelgroep te vergroten.

Via uitgever Dedicon hebben cliënten die nog studeren ook toegang tot een zeer grote internationale collectie ingesproken schoolboeken in meerdere talen. En in de eigen opnamestudio wordt, met toestemming van lokale schrijvers, hard gewerkt aan het inspreken van Papiamentstalige literatuur, waardoor jonge en oude cliënten kunnen genieten van boeken in hun eigen voertaal.

Indien je gebruik wil maken van onze diensten, schrijf je als klant in door gebruik te maken van onze inschrijfformulier. Vervolgens wordt er contact met je gemaakt door de coördinator van de afdeling Studio en Bibliotheek om te kijken welke lees alternatief het beste bij jou past.

OpnameStudio
In de opnamestudio van Pro Bista met naam “Bo Buki Ku Un Bos” (Je boek met een stem) worden literatuur en geschreven informatie ingesproken in het formaat DAISY. DAISY staat voor digital accessible information system. Met dit systeem kunnen Pro Bista cliënten, net als met een echt boek, eenvoudig vooruit en achteruit bladeren door de ingesproken teksten en zoeken op inhoudsopgave, woord en alinea.

Getrainde vrijwilligers nemen lokale boeken op voor kinderen en volwassenen, die toegankelijk worden gemaakt voor de eigen doelgroep en voor personen met dyslexie of andere leesbeperking.
● Zie voor meer informatie www.dedicon.nl en www.daisy.org