Doelstellingen: helder en inspirerend

De naam ‘Pro Bista’ komt van ‘Problema ku Bista’, wat ‘problemen met het zicht’ betekent. Onze stichting Pro Bista, functioneert sinds 1999 als een professionele zorginstelling. Wij zetten ons met hart en ziel in voor de integratie en zelfredzaamheid van visueel beperkten op Curaçao en de woon-, werk- en leefomstandig heden die hiervoor nodig zijn.
Met onze kernproducten ‘revalidatie’, ‘sociale begeleiding en ondersteuning’, ‘informatievoorziening’ en ’advisering’, uitgevoerd door een deskundige staf en toegewijde vrijwilligers, ondersteunen wij onze cliënten, adviseren wij geïnteresseerde bedrijven, instellingen en particulieren en wij komen op voor de rechten en belangen onze doelgroep.
Download hier het Pro Bista Beleidsplan
Download hier het ‘Coaching’ artikel: Blind Ambition

Ontstaansgeschiedenis: bijzonder en bewogen

Blindenzorg kwam op Curaçao laat op gang, hoewel vrijwillige damesverenigingen zich al in de jaren vijftig vanuit kerken en clubhuizen voor de doelgroep inzetten. Pas in 1972 richtte de Minister van Volksgezondheid formeel de ‘Vereniging Nationale Blindenzorg’, in de volksmond bekend als ‘Sociedad Nacional pa Siegunan’.

In 1999 nam Fundashon Pro Bista de werkzaamheden van deze vereniging over en richtte zich op alle blinden en slechtzienden van Curaçao. in de afgelopen jaren is de stichting, ondanks de moeilijke financiële situatie van de overheid, door haar eigen gedrevenheid en vindingrijkheid uitgegroeid door een professionele organisatie met een breed dienstenaanbod en een groeiend bereik.

 

Download de statuten van Pro Bista

Download een interview met een vrijwilligster van het eerste uur

Bekijk het Pro Bista jubileumboek

 

 

 

Cornellie Schoonhoven, vrijwilligster

Cornelia Schoonhoven

Het licht is misschien wel uit je ogen, maar niet uit je leven’
‘Liefde is blind’, vindt Cornellie Schoonhoven, beter bekend als Tante Nellie. Zij zet zich al vijftig jaar lang met hart en ziel in voor haar slechtziende en blinde medemens. Voor haar baanbrekende vrijwilligerswerk werd zij zelfs geridderd. Cornellie: ‘Het kost moed om zichtverlies te verwerken. Tegen mijn cliënten zeg ik altijd: Het licht is misschien wel uit je ogen, maar niet uit je leven. Met de juiste ondersteuning en instelling kun je nog werken, naar school en zelfs naar de universiteit. Daar draag ik graag aan bij’.

Organisatie: professioneel en bevlogen

Pro Bista zet zich sinds 1999 in voor haar blinde en slechtziende medemens. De stichting heeft een full time directeur, acht betaalde medewerkers, periodieke stagiaires, een bestuur, een adviesraad èn een vrijwilligerscommissie.
 
Vanuit haar multifunctionele centrum aan de Corriweg 16, verleent Pro Bista  een breed scala aan activiteiten en diensten. De circa 150 enthousiaste vrijwilligers zijn daarbij, naast de deskundige en relatief jonge staf, onmisbaar.
 
 
Download het beleidsplan van de stichting
 
Download het organogram van Pro Bista
 
Download de visie en missieverklaring van de vrijwilligerscommissie
 
Download een artikel ‘Management inspiration’
 
Download de Klachtenprocedure

Esther Winklaar, Directeur Pro Bista

Esther Winklaar

‘Iedereen moet verder kunnen komen in zijn leven’
Esther Winklaar is al elf jaar directeur van Pro Bista omdat ze veel voor de stichting wil èn kan betekenen. Haar ambities zijn groot en ze is altijd aan het professionaliseren. Esther:‘Ik zie zoveel intelligente en bijzondere mensen, wier talenten genegeerd worden door de samenleving en door hun familie, alleen omdat ze een visuele beperking hebben. Mij gaat het er om dat deze mensen volwaardig mee kunnen draaien in onze gemeenschap, net als ieder ander. Iedereen moet verder kunnen komen in zijn leven’.