Revalidatie: professioneel en uitgebreid

 
Revalidatie,een kernproduct van Pro Bista, richt zich op het zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk maken van Pro Bista clienten en hun (her)integratie in de maatschappij. Ervaren ergotherapeuten en vrijwilligers onderzoeken wat iedere client kan en hoe alledaagse handelingen en activiteiten in ieders vertrouwde leefomgeving op een eigen (aangepaste) wijze kunnen worden uitgevoerd.
Met individuele behandelplannen wordt hier vervolgens stapsgewijs aan gewerkt. Met trainingen op het gebied van zelfredzaamheid, orientatie, mobiliteit en zintuigengebruik, blijken de meeste clienten in hun werk-, school- en thuisomgeving tot verrassend veel in staat, zeker wanneer dit gepaard gaat met braille- en computerlessen en het juiste hulpmiddelengebruik.
 
 

Eléazar (Sammie) Rojas, ergotherapeut

‘Ik kom bij cliënten thuis, op school en op hun werk’
‘Het is uitdagend om iemand te helpen die nog niet inziet wat hij allemaal kan’, vindt Eleazar (Sammy) Rojas, die fulltime bij Pro Bista werkt. Naast revalidatie, hulpmiddelenonderzoek, zintuigen-, mobiliteit- en oriëntatietraining, geeft hij ook braille- en computerles. Sammy: ‘Mijn werk is heel divers. Ik kom bij cliënten thuis, op school en op hun werk. Informatie overdragen vind ik leuk. Het is mooi als je het voor elkaar krijgt dat iemand met een visuele beperking weer fanatiek aan het lezen en computeren slaat.’

Training: kosteloos en multifunctioneel

Op Pro Bista kunnen clienten een breed scala aan trainingen volgen om hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen. Met orientatie-, mobiliteit-, zintuigen- en zelfredzaamheidstrainingen leren zij zich veilig en zelfstandig door hun omgeving te verplaatsen en pakken zij de alledaagse activiteiten van het leven, zoals koken, strijken, winkelen, uitgaan en sporten weer op.

Met braillelessen leren clienten (weer) lezen en met computercursussen wordt er volop tekstverwerkt, geemailt en geinternet. Hierdoor wordt het verrichten van(betaald) werk en het onderhouden van contacten goed mogelijk gemaakt. Trainingen vinden thuis, op het werk en op het centrum plaats en worden kosteloos en professioneel verzorgd als onderdeel van het revalidatieproces.

 

 

 

Onderzoek: praktisch en beperkt

Onderzoek naar de oogziekten en het zichtverlies van clienten wordt voornamenlijk door lokale oogspecialisten uitgevoerd. Hiermee onderhoudt de stichting nauw contact. Met behulp van de medische gegevens van deze specialisten zet Pro Bista een passend revalidatieplan op en verricht zij praktisch hulpmiddelenonderzoek.
In de toekomst hoopt de stiching nog  beter in kaart bengen wat clienten met een zeer beperkte zicht (< 3%) precies zien. Hiervoor is een Low Vision project ingediend. Met een speciale ruimte op het centrum wil Pro Bista straks onderzoeken wat deze clienten nog aan contrasten, kleuren en lichtval zien. Hierdoor kan het  hulpaanbod nog beter op deze doelgroep worden afgestemd.

Begeleiding: intensief en veelzijdig

Intensieve begeleiding is een belangrijk deel van het revalidatieproces. Pro Bista kinderen, jongeren en hun families ontvangen vroegbegeleiding, onderwijskundige begeleiding en gezinsbegeleiding en kunnen meedoen aantal allerlei activiteiten zoals praatgroepen, vakantieplan, feestelijke sinterklaas-, kerst–en nieuwjaarsvieringen en jaarlijkse vlieger- en sportwedstrijden.

Volwassen clienten ontvangen intensieve sociale begeleiding om de draad van hun leven weer op te pakken en worden met talrijke educatieve, recreatieve, sociale en culturele activiteiten (weer) sociaal geactivieerd. Afhankelijk van de hulpvraag en vervoersmogelijkheden van de client, worden thuis- en werkbegeleiding verzorgd voor clienten die betaald aan de slag willen (blijven).

 

 

 

Hulpmiddeleninstructie: individueel en up to date

 

Tegenwoordig maken moderne hulpmiddelen, zoals een leesliniaal, TV loep, taststok, sprekend horloge, brailleleesregel, daisy cd en computerspraak programma’s het leven en werk van blinden en slechtzienden een stuk aangenamer. Op Pro Bista wordt zorgvuldig onderzocht wie voor welke hulpmiddelen in aanmerking komt en worden technologische ontwikkelingen nauwgezet gevolgd

Pro Bista clienten, maar ook hun familie en organisaties worden goed geinstrueerd in het effectieve gebruik van deze hulpmiddelen en doorverwezen naar betrouwbare aanbieders. Ook helpt de stichting bij het aanvragen van (kostbare) hulpmiddelen bij het Bureau Ziektekostenverzekeringen en worden een aantal hulpmiddelen ook via de stiching uitgeleend of verkocht.

 
 

Belangenbehartiging: invloedrijk en transparant

Pro Bista is een transparante organisatie met veel contacten in het veld. Met zuster- en koepelorganisaties houdt zij beleidsontwikkelingen op het terein van haar doelgroep goed in de gaten. Daarnaast komt zij bij de overheid en zorgverzekeraars op voor de belangen van haar doelgroep. Clienten kunnen met klachten over hun behandeling bij de stichting terecht of worden deskundig doorverwezen.

 

 

 

Informatievoorziening: rijk en en interactief

 
Pro Bista besteedt veel aandacht aan informatievoorziening aan de gemeenschap. Naast een actieve en informatieve website, regelmatige publicaties en media optredens, meertalige brochures en folders, vertrekken maatschappelijk werkers en vrijwilligers regelmatig naar scholen, instellingen en bedrijven om voorlichting te verzorgen.
Tijdens de frequente voorlichtingsbijeenkomsten en informatiemarkten wordt aandacht besteed aan de werking van het oog, kenmerken en gevolgen van oogziekten en het leven en werken met een visuele beperking. Voorlichtings sessies zij interactief met veel ruimte voor vragen en geinteresseerden kunnen de stiching ook altijd zelf benaderen met specifieke vragen en voorlichting op maat.