Professionals

Onderzoek: Praktisch en beperkt

Onderzoek naar de oogziekten en het zichtverlies van clienten wordt voornamenlijk door lokale oogspecialisten uitgevoerd. Hiermee onderhoudt de stichting nauw contact. Met behulp van de medische gegevens van deze specialisten zet Pro Bista een passend revalidatieplan op en verricht zij praktisch hulpmiddelenonderzoek.

In de toekomst hoopt de stiching nog  beter in kaart bengen wat clienten met een zeer beperkte zicht (< 3%) precies zien. Hiervoor is een Low Vision project ingediend. Met een speciale ruimte op het centrum wil Pro Bista straks onderzoeken wat deze clienten nog aan contrasten, kleuren en lichtval zien. Hierdoor kan het  hulpaanbod nog beter op deze doelgroep worden afgestemd.

Top ↑

Belangenbehartiging: invloedrijk en transparant

Pro Bista is een transparante organisatie met veel contacten in het veld. Met zuster- en koepelorganisaties houdt zij beleidsontwikkelingen op het terein van haar doelgroep goed in de gaten. Daarnaast komt zij bij de overheid en zorgverzekeraars op voor de belangen van haar doelgroep. Clienten kunnen met klachten over hun behandeling bij de stichting terecht of worden deskundig doorverwezen.

Top ↑

Informatievoorziening: Rijk en interactief

Pro Bista besteedt veel aandacht aan informatievoorziening aan de gemeenschap. Naast een actieve en informatieve website, regelmatige publicaties en media optredens, meertalige brochures en folders, vertrekken maatschappelijk werkers en vrijwilligers regelmatig naar scholen, instellingen en bedrijven om voorlichting te verzorgen.

Tijdens de frequente voorlichtingsbijeenkomsten en informatiemarkten wordt aandacht besteed aan de werking van het oog, kenmerken en gevolgen van oogziekten en het leven en werken met een visuele beperking. Voorlichtings sessies zij interactief met veel ruimte voor vragen en geinteresseerden kunnen de stiching ook altijd zelf benaderen met specifieke vragen en voorlichting op maat.

Top ↑

Familie en Vrienden: Informatie en Tips

Pro Bista is er niet alleen voor haar cliënten, maar ook voor hun familie en vrienden. Deze groep kan bij de stichting terecht voor informatie, tips en advies over hoe zij het beste om kunnen gaan met hun blinde of slechtziende familielid of vriend. Familie en vrienden zijn ook zeer  welkom bij de vele gemengde activiteiten die de stichting organiseert.

Top ↑

Organisaties en Individuen: Voorlichting en Advies

Organisaties en individuen die meer willen weten over blinden en slechtzienden kunnen altijd bij Pro Bista terecht. De stichting organiseert voorlichtingssessies, rondleidingen en voorziet geinteresseerden van informatie en advies.Ook geeft zij aan hoe belangstellenden Pro Bista financieel kunnen steunen met giften in geld of natura, donaties of adoptie van een specifiek project.

Organisaties die zelf blinden of slechtzienden in dienst hebben of als doelgroep bedienen, zoals de overheid, bejaarden- en ziekhuizen, krijgen bij Pro Bista informatie over hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan en advies over trainingen en hulpmiddelen die daarbij van pas komen. Daarnaast helpt de stichting studenten en wetenschappers graag aan materiaal voor werkstukken en onderzoek.

Top ↑

Workshop & Trainingen

 

Top ↑