Vrijwilligerspool: divers en onmisbaar

 
Vrijwilligers spelen een cruciale rol binnen Pro Bista. Zonder hun hulp  waren n veel activiteiten onmogelijk. Momenteel telt de  stichting circa 150 vrijwilligers, die bezig willen zijn met de integratie en empowerment van hun blinde en slechtziende medemens. Naast innerlijke gedrevenheid, zijn gezelligheid en een inspirerende werkomgeving belangrijke motieven om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
De vrijwilligerspool van Pro Bista is divers en kleurrijk. Vrijwilligers variëren in leeftijd, sexe en opleiding en kunnen ziend, slechtziend of blind zijn. Afhankelijk van hun mogelijkheden en wensen, worden zij op vaste basis of incidenteel ingezet. Zij begeleiden vervolgens activiteiten waar zij de meeste affiniteit mee hebben en op vlakken waar de stichting het meest behoefte aan heeft.

 

Iris Engel, vrijwilliger 

‘Als we samen aan het bewegen zijn, lachen we de hele tijd’

Iris Engel, een gepensioneerde verpleegkundige, geeft twee keer per week op Pro Bista bewegingstherapie en doet zelf ook mee. Ze heeft een vaste kern van cliënten, maar er komen vaak nieuwe mensen bij. Iris: ‘Als wij samen bewegen, lachen we de hele tijd. Het leven gaat door en als je ophoudt met bewegen, ga je achteruit.’ Voor het Pro Bista jubileum, speelde ze met cliënten de sterren van de hemel in een toneelstuk voor een groot publiek. Iris: ‘We waren zo goed dat ze vroegen of we nog een voorstelling wilden doen!’

Vrijwilligerswerk: zinvol en gezellig

Vrijwilligerswerk binnen Pro Bista is er in vele soorten en maten voor wie zinvol en gezellig aan het werk wil. Vrijwilligers worden ingezet bij activiteiten, transport, revalidatie en onderwijs of kunnen hulp verlenen en sociale begeleiding. Daarnaast kunnen zij aan de slag in de opnamestudio, de bibliotheek en in het Hospitality Team of helpen met administratieve taken en geldinzamelacties.
Vrijwilligers kunnen op regelmatige of incidentele basis bij Pro Bista aan de slag, afhankelijk van hun wensen en mogelijkheden. Dit gebeurt na een zorgvuldige aannameprocedure, een periode van training en begeleiding en een vast evaluatiemoment. Wanneer alle partijen tevreden zijn over de inzet en geleverde prestaties, krijgt de vrijwilliger de officiële titel ‘Vrijwilliger’ en een helder contract.

 

 

 

Vrijwilligersbegeleiding: gestructureerd en professioneel

 
Vrijwilligers worden binnen Pro Bista goed begeleid. De commissie ‘Vrijwilligers’ werkt hard aan de professionaliteit en continuïteit van het vrijwilligerswerk binnen de stichting. Zij heeft hierbij oog voor de rechten èn plichten van deze onmisbare groep en bewaakt de kwaliteit van hun vrijwillige dienstverlening en zorg aan Pro Bista cliënten.
De commissie zorgt dat het vrijwilligerswerk goed georganiseerd wordt en dat de afzonderlijke vrijwilligers hun verplichtingen nakomen. Daarnaast komt zij op voor de (gelijke) rechten van alle vrijwilligers en zorgt zij dat deze groep de begeleiding en training krijgt die nodig is  om met plezier en professionaliteit aan de slag te gaan.
 
 

Aanmeldprocedure: helder en gefaseerd

Vrijwilligerswerk is bij Pro Bista allesbehalve vrijblijvend en het binden en boeien van de juiste vrijwilligers is van groot belang. Hiervoor zet de stichting verschillende middelen in. Een heldere aanmeldprocedure, een actieve vrijwilligerscommissie, extra begeleiding en training, veel onderlinge uitwisseling en gezelligheid en een onkostenvergoedingen, waarmogelijk, helpen daarbij.
Iedere vrijwilliger krijgt informatie, een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Wanneer het klikt wordt een oriëntatieperiode ingelast met training en begeleiding en een evaluatiemoment. Na een goede afronding van deze periode volgt een contract. Hierna kan de nieuwe vrijwilliger actief participeren in de vergaderingen die de de commissie ‘Vrijwilligers’ regelmatig belegt.